Thuộc Bộ: 田[ĐIỀN] 丨[CỔN]
Âm ON : シン
Âm KUN : もう.す もう.し- さる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Thunder đã nói với tôi rằng tên anh ấy là "Thunder"

KANJI LIÊN QUAN