Thuộc Bộ: 田[ĐIỀN] 介[GIỚI]
Âm ON : カイ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Có một ranh giới giữa ruộng lúa của bạn (田) và của tôi.

KANJI LIÊN QUAN