Thuộc Bộ: 田[ĐIỀN]
Âm ON : ジョウ チョウ
Âm KUN : たた.む たたみ かさ.なる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cách nhớ nét vẽ : Điệp đứng bên bờ ruộng lấy cái khăn trùm lên mắt đang nhoè nước hai bên mà tưởng tượng giờ này mà được nằm trên Chiếu với em Lan thì tốt biết mấy. Chữ Điệp có nghĩa là chiếu, gồm bộ Điền ở trên+ bộ Mịch nghĩa là trùm lên+ chữ Mục mà ở