Thuộc Bộ:
Âm ON : ギ
Âm KUN : うたが.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tự nhiên lấy MŨI TÊN và cái THÌA cắm vào chân thì rất đáng NGHI

KANJI LIÊN QUAN