Thuộc Bộ: 疒[NẠCH] 皮[BÌ]
Âm ON : ヒ
Âm KUN : つか.れる -づか.れ つか.らす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Anh ấy (彼) đã kiệt sức và đã đi đến bệnh viện

KANJI LIÊN QUAN