Thuộc Bộ: 疒[NẠCH] 尞[]
Âm ON : リョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Trị liệu chữa bệnh trong giường 1 ngày từ nhỏ đến to

KANJI LIÊN QUAN