Thuộc Bộ: 癶[BÁT]
Âm ON : ハツ ホツ
Âm KUN : た.つ あば.く おこ.る つか.わす はな.つ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Con người bắt đầu đi bộ với hai chân

KANJI LIÊN QUAN