Thuộc Bộ: 比[BỈ, BÍ, BÌ, TỈ]
Âm ON : カイ
Âm KUN : みな みんな
Cấp độ : N3
Cách nhớ
So sánh(比) mọi người ở trên tòa nhà trắng(白).Mọi người trông tương tự nhau.

KANJI LIÊN QUAN