Thuộc Bộ:
Âm ON : ヒ
Âm KUN : かわ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
bị đánh vào da dưới mái nhà này

KANJI LIÊN QUAN