Thuộc Bộ:
Âm ON : ベイ
Âm KUN : さら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Có một cái bánh ở trên đĩa

KANJI LIÊN QUAN