Thuộc Bộ: 次[THỨ] 皿[MÃNH]
Âm ON : トウ
Âm KUN : ぬす.む ぬす.み
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Lấy TIẾP một cái ĐĨA để làm đạo tặc

KANJI LIÊN QUAN