Thuộc Bộ:
Âm ON : モク ボク
Âm KUN : め -め ま-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cái mắt

KANJI LIÊN QUAN