Thuộc Bộ: 少[THIỂU, THIẾU] 目[MỤC]
Âm ON : セイ ショウ
Âm KUN : かえり.みる はぶ.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
MẮT mà THIẾU ngủ thì k TỈNH đc

KANJI LIÊN QUAN