Thuộc Bộ: 小[TIỂU]
Âm ON : ケン
Âm KUN : か.ける
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chính phủ giữ một mắt (目) trên cái quận nhỏ (小)

KANJI LIÊN QUAN