Thuộc Bộ: 十[THẬP] 具[CỤ]
Âm ON : シン
Âm KUN : ま ま- まこと
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chiếc ti vi này trình diễn hình ảnh chân thật

KANJI LIÊN QUAN