Thuộc Bộ: 目[MỤC] 民[DÂN]
Âm ON : ミン
Âm KUN : ねむ.る ねむ.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người(民) thì đang ngủ với đôi mắt(目) đã khép.

KANJI LIÊN QUAN