Thuộc Bộ: 石[THẠCH] 幵[]
Âm ON : ケン
Âm KUN : と.ぐ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi đánh bóng một hòn đá (石), cái nằm trên một chiếc ghế.

KANJI LIÊN QUAN