Thuộc Bộ: 石[THẠCH] 寉[]
Âm ON : カク コウ
Âm KUN : たし.か たし.かめる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ném đá chính xác vào con chim

KANJI LIÊN QUAN