Thuộc Bộ: 麻[MA] 石[THẠCH]
Âm ON : マ
Âm KUN : みが.く す.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Lấy đá trong rừng đánh bóng trong nhà

KANJI LIÊN QUAN