Thuộc Bộ:
Âm ON : ジ シ
Âm KUN : しめ.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
示 礻 THỊ; KỲ chỉ thị; thần đất Ít phổ biến, khoảng 19 từ chứa bộ này trong 2000 chữ kanji phổ biến . 礻là biến thể của 示

KANJI LIÊN QUAN