Thuộc Bộ: 礻[THỊ] 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : シャ
Âm KUN : やしろ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người cung cấp các thứ và cầu nguyện cho vụ mùa bội thu tại một cái đền

KANJI LIÊN QUAN