Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 厶[KHƯ]
Âm ON : シ
Âm KUN : わたくし わたし
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là cây lúa được tôi chăm sóc

KANJI LIÊN QUAN