Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 火[HỎA]
Âm ON : シュウ
Âm KUN : あき とき
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Vào mùa thu , cây lúa và lá chuyển thành màu sắc của lửa (火)

KANJI LIÊN QUAN