Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 斗[ĐẤU, ĐẨU]
Âm ON : カ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
dùng cái ĐẤU đựng LÚa thật là KHOA học

KANJI LIÊN QUAN