Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 多[ĐA]
Âm ON : イ
Âm KUN : うつ.る うつ.す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Hoà dọn nhiều đồ đi