Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 呈[TRÌNH]
Âm ON : テイ
Âm KUN : ほど -ほど
Cấp độ : N3
Cách nhớ
hai Lúa mà nói trên Vua thì phải có trình độ

KANJI LIÊN QUAN