Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 兌[ĐOÁI]
Âm ON : ゼイ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Hoà huynh làm bên thuế má