Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 重[TRỌNG, TRÙNG]
Âm ON : シュ
Âm KUN : たね -ぐさ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Lúa 禾 có Trọng 重 lượng cao do CHỦNG loại tốt

KANJI LIÊN QUAN