Thuộc Bộ: 穴[HUYỆT] 工[CÔNG]
Âm ON : クウ
Âm KUN : そら あ.く あ.き あ.ける から す.く す.かす むな.しい
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mở cửa sổ và đo bầu trời với thước đo của người thợ thủ công

KANJI LIÊN QUAN