Thuộc Bộ:
Âm ON : キョウ ケイ
Âm KUN : きそ.う せ.る くら.べる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Hai người Anh Trai, Đứng xem ai cao hơn

KANJI LIÊN QUAN