Thuộc Bộ:
Âm ON : チク
Âm KUN : たけ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là thể hiện của cây tre