Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 付[PHÓ]
Âm ON : フ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
TRÚC được giao PHÓ việc phát PHÙ hiệu

KANJI LIÊN QUAN