Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 間[GIAN]
Âm ON : カン ケン
Âm KUN : えら.ぶ ふだ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Không GIAN mà toàn làm bằng TRÚC TRE thì thật là đơn GIẢN

KANJI LIÊN QUAN