Thuộc Bộ: 米[MỄ] 立[LẬP]
Âm ON : リュウ
Âm KUN : つぶ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bác LẠP Đứng chờ sát từng HẠT Gạo

KANJI LIÊN QUAN