Thuộc Bộ:
Âm ON : シ
Âm KUN : いと
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là hình dạng của các đường thẳng trên một máy in.