Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 各[CÁC]
Âm ON : ラク
Âm KUN : から.む から.まる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Các vị khách liên lạc với nhau qua sợi dây