Thuộc Bộ: 羊[DƯƠNG] 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : ビ ミ
Âm KUN : うつく.しい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con dê to thì đẹp mĩ miều

KANJI LIÊN QUAN