Thuộc Bộ:
Âm ON : ウ
Âm KUN : は わ はね
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là hình dạng của đôi cánh

KANJI LIÊN QUAN