Thuộc Bộ: 羽[VŨ] 立[LẬP]
Âm ON : ヨク
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đứng dực cánh đến mai

KANJI LIÊN QUAN