Thuộc Bộ: 耂[] 匕[CHỦY]
Âm ON : ロウ
Âm KUN : お.いる ふ.ける
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một ông già có một cái gậy,và một bà già thì đang ngồi xuống.

KANJI LIÊN QUAN