Thuộc Bộ:
Âm ON : ジ
Âm KUN : みみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cái tai

KANJI LIÊN QUAN