Thuộc Bộ: 耳[NHĨ] 戠[]
Âm ON : ショク ソク
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Dùng tai lắng nghe âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau là CHỨC vụ của người lính

KANJI LIÊN QUAN