Thuộc Bộ:
Âm ON : ニク
Âm KUN : しし
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một miếng thịt

KANJI LIÊN QUAN