Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 几[KỈ]
Âm ON : キ
Âm KUN : はだ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
chị Nguyệt tựa Ghế có làn Da trắng sáng