Thuộc Bộ: 戸[HỘ] 月[NGUYỆT]
Âm ON : ケン
Âm KUN : かた
Cấp độ : N2
Cách nhớ
chị nguyệt kiên cường dùng vai nâng đỡ cánh cửa.