Thuộc Bộ: 止[CHỈ] 月[NGUYỆT]
Âm ON : コウ
Âm KUN : がえんじ.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nguyệt cũng dừng lại cúi đầu khẳng khái