Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : イク
Âm KUN : そだ.つ そだ.ち そだ.てる はぐく.む
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi lớn lên,ngắm nhìn mặt trăng(月).

KANJI LIÊN QUAN