Thuộc Bộ: 田[ĐIỀN] 月[NGUYỆT]
Âm ON : イ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chị Nguyệt lo làm ruộng quên cả ăn nên bị đau Dạ Dày