Thuộc Bộ: 北[BẮC] 月[NGUYỆT]
Âm ON : ハイ
Âm KUN : せ せい そむ.く そむ.ける
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chị Nguyệt phản bội anh Bắc :))

KANJI LIÊN QUAN