Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 匈[HUNG]
Âm ON : キョウ
Âm KUN : むね むな-
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chị nguyệt hung dữ nhưng dc cái ngực to